Cooling pad

System z panelami ewaporacyjnymi - stosowany jest do dodatkowego schładzania powietrza.

Montowane są specjalne panele o grubos?ci 100 lub 150 mm, przez kanaliki których z góry spływa woda – krzyz?uja?c swój przepływ z powietrzem wpadaja?cym do hali z zewna?trz. Naste?puje odparowanie wody i ochłodzenie oraz nawilz?enie powietrza wpadaja?cego do hali. Cooling pad wykorzystuje naturalny proces chłodzenia poprzez odparowanie wody. Wymuszony przepływ powietrza przez wkłady celulozowe w wodnych ścianach chłodzących w połączeniu z wysoką temperaturą powoduje odparowanie wody. Niskie koszty eksploatacyjne oraz prosta budowa sprawiają, że wodne ściany chłodzące znajdują znakomite zastosowanie w budynkach inwentarskich.