Silos

Konstrukcja

Silos wykonany jest z blachy falistej, ocynkowanej, co zapewnia dużą wytrzymałość oraz skutecznie chroni paszę przed nadmiernym nagrzewaniem.Dach i lej wykonane są z blachy płaskiej. Nogi silosu są cynkowane, co skutecznie zapobiega rdzewieniu
Nogi zimnogięte typu OMEGA, zapewniają dużą stabilność zbiornika
Wszystkie elementy połączone są za pomocą śrub i uszczelnione silikonem.

Wyposażenie

Rura tłocząca i rura odpowietrzająca zapewniające prawidłowe funkcjonowanie silosu.
Okienka umieszczone w leju i na bocznej ścianie silosu umożliwiające ocenę stanu napełnienia.
Właz znajduje się w dolnej części silosu, który zapewnia dostęp do jego wnętrza.
Specjalny okapnik zapobiegający ściekaniu wody po leju.Tylko nasza firma oferuje tego typu rozwiązanie
Otwór na końcu leju ma średnicę 44 cm i jest przystosowany do montażu standardowych paszociągów.
Istnieje możliwość zastosowania zasuwy ręcznej.

Załadunek

Napełniane silosu następuje pneumatycznie bezpośrednio z paszowozu lub mechanicznie. Do tego celu służy rura tłocząca i odpowietrzająca, będące na wyposażeniu silosu.


Opróżnianie

Opróżnianie odbywa się przy pomocy przenośnika lub zasuwy ręcznej


Instalacja

Silos stawia się przy pomocy dźwigu na wcześniej przygotowanym fundamencie betonowym i przytwierdza specjalnymi kołkami rozporowymi.