Wentylacja i sterowanie

Żeby proces produkcyjny przebiegał bez komplikacji a jego efektywność była na najwyższym poziomie,  niezbędne jest zastosowanie właściwej wentylacji pomagającej w utrzymaniu mikroklimatu optymalnego dla danego typu produkcji drobiarskiej. Wentylacja ma na celu wiele zadań.  Podstawowym jest rotacja powietrza zużytego na świeże,  ale nie należy zapominać że kluczowe jest także utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usunięcie substancji takich jak para wodna , amoniak , siarkowodór , dwutlenek węgla i inne gazy które są emitowane przez zwierzęta . Oferujemy sprawdzone  urządzenia  do wentylacji mechanicznej.