Poprzeczka

Profesjonalne poprzeczki dla ferm drobiu
poprzeczka

Profesjonalne Poprzeczki

dla rolnictwa

Umożliwia dozowanie pszenicy do koncentratu/paszy w zadanej ilości określonej przez użytkownika. Przy użyciu falownika i silnika trójfazowego użytkownik poprzez zmianę nastawy potencjometru w ciągu kilku sekund może zmienić ilość dozowanego zboża. Zakres regulacji wykonujemy po ustaleniach z inwestorem, np. 3-20% pszenicy, 10-30% pszenicy. Układ włącza się razem z linią poprzeczną dostarczającą paszę z silosu do koszów zasypowych w kurniku.