Oświetlenie

Profesjonalne systemy oświetlenia dla ferm drobiu
systemy oświetlenia ferm

Profesjonalne systemy oświetlenia

dla rolnictwa

System oświetlenia może istotnie wpłynąć na poziom kształtowania się wydajności produkcyjnej hodowli drobiu a tym samym na jej opłacalność.
Odpowiednie dostosowanie natężenia światła i długości dnia świetlnego do rodzaju i wieku ptaków poprawia przyrosty dzienne i obniża wskaźniki zużycia paszy na kilogram przyrostu oraz zmniejsza poziom agresji u drobiu.