Silosy

Profesjonalne silosy dla ferm drobiu
silosy

Silosy dla Ferm Drobiu

dla rolnictwa

Systemy karmienia dla brojlerów, indyków, niosek,  gęsi, kaczek zapewniają bardzo dużą oszczędność paszy i zmniejszają nakłady pracy, są urządzeniami łatwymi do czyszczenia.

Gwarantują efekty już od pierwszych dni.

 

Konstrukcja silosu

Silos wykonany jest z blachy falistej, ocynkowanej, co zapewnia dużą wytrzymałość oraz skutecznie chroni paszę przed nadmiernym nagrzewaniem.Dach i lej wykonane są z blachy płaskiej. Nogi silosu są cynkowane, co skutecznie zapobiega rdzewieniu Nogi zimnogięte typu OMEGA, zapewniają dużą stabilność zbiornika Wszystkie elementy połączone są za pomocą śrub i uszczelnione silikonem.

Wyposażenie silosu

Rura tłocząca i rura odpowietrzająca zapewniające prawidłowe funkcjonowanie silosu. Okienka umieszczone w leju i na bocznej ścianie silosu umożliwiające ocenę stanu napełnienia. Właz znajduje się w dolnej części silosu, który zapewnia dostęp do jego wnętrza. Specjalny okapnik zapobiegający ściekaniu wody po leju.Tylko nasza firma oferuje tego typu rozwiązanie Otwór na końcu leju ma średnicę 44 cm i jest przystosowany do montażu standardowych paszociągów. Istnieje możliwość zastosowania zasuwy ręcznej.

Załadunek silosu

Napełniane silosu następuje pneumatycznie bezpośrednio z paszowozu lub mechanicznie. Do tego celu służy rura tłocząca i odpowietrzająca, będące na wyposażeniu silosu.

Opróżnianie silosu

Opróżnianie odbywa się przy pomocy przenośnika lub zasuwy ręcznej

Instalacja silosu

Silos stawia się przy pomocy dźwigu na wcześniej przygotowanym fundamencie betonowym i przytwierdza specjalnymi kołkami rozporowymi.

Serwis silosów

Frima Gremur Agro świadczy również usługi w zakresie serwisowania silosów oraz innych urządzeń.